<< Til forsiden

Disse kan du møte

Disse kan du møte

- i kronologisk rekkefølge, slik de står i dagsprogrammet (… og flere vil komme til etter hvert)


Ola Bremnes
Trubadur og låtskriver fra Harstad, en god mann med gitar. Han blir med gjennom begge konferansedagene. Mens kunstnerkollega Frode Grytten tar seg av litteraturen og dramaet, vil Ola Bremnes med sine sanger og historier vise den store kraften i musikken og historiefortellingen. Hans tekster og melodier kjenner vi. De handler jo om de liv vi lever mellom hav og fjell, by og land: Folk i husan. De handler om møter mellom mennesker og generasjoner, om minner. De skildrer det som ligger bak oss og det som ligger foran – om krefter utenfor oss, om naturen. Og kjærlighet; Mi pia. Om behovet for å ha noe å navigere etter. Noe å komme hjem til: Har du fyr? 


Frode Grytten
Forfatter, journalist og dramatiker. Oppveksten i industrisamfunnet Odda har preget handlingen i mange av bøkene hans, som i Bikubesong (1999), gjennombruddsromanen. Den ble også en publikumstreffer i teaterversjon. Tekstene hans skildrer gjerne vanlige folks liv med en uvanlig energi, sårhet og varme, som gjør det mulig å følge karakterene inn i de mest hudløse situasjoner. Grytten regnes i dag som en av våre mest markante novelleforfattere, men også med suksess innen en rekke andre sjangre siden debuten i 1983. Han er kjent for sin slepne, musikalske oppleser- og scenestil, som vi skal bli bedre kjent med disse to dagene.


Anne Grosvold 

Vi møter her en av Norges mest respekterte journalister, med nesten 40 års fartstid fra NRK, som journalist, utenrikskorrespondent, program- og debattleder. Hun har også arbeidet som informasjonssjef for Justisdepartementet. Gjennom sin aktive og varierte karriere er hun også blitt behørig prisbelønnet – med bl.a. Den Store Journalistprisen, Årets TV-navn, Seerprisen og Gullrutens hederspris (2016). Med sin åpne, bestemte, inkluderende og spørrende samtaleform skal hun være ordstyrer for debatten i konferansens åpningssesjon, Leve hele livet hjemme? Det er foreløpig åpent hvem som skal bekle rollene i panelet. 

Beate Magerholm
Rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor. Hun har også hatt redaksjonelt ansvar for utarbeidelse av et arbeidshefte for godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen. Strategiske og praktiske grep fra dette heftet vil hun presentere under konferansen tirsdag etter lunsj.

 

Leni Klakegg
Leni Klakegg vil onsdag ettermiddag holde innlegg om etikkarbeidet i Flora kommune, vinner av KS’ etikkpris 2018. Hun er rådgiver Pleie- og omsorgssjef, utdannet intensivsykepleier, med master i ledelse og tilleggsutdanning innen bl.a. pedagogikk, tverrfaglig etisk refleksjonsveiledning, helse og jus og håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse og omsorgstjenesten. 

 

Stein Husebø
Gründeren bak Verdighetsenteret, nå seniorrådgiver. Den bergenske anestesi-, intensiv- og smertelegen har viet seg til arbeidet for en verdig alderdom, både innen eldre- /demensomsorg og omsorg ved livets slutt. Gjennom dette engasjementet har han også skapt seg et navn internasjonalt, ikke minst i Tyskland og Østerrike. I tirsdagens sesjon spør han forfatter Frode Grytten: Hva skjer når man ikke lenger har noen å elske? Husebø er også gjest i Litteraturhuset mandag 25/3, sammen med Astrid Rønsen fra Hospiceforum Norge. De to pionérene vil løfte frem arbeidet for hospice og Palliative Care i Norge gjennom de siste 40 årene.

Astrid Sandmoe
Tirsdag ettermiddag vil vi få belyst en mørk og nærmest tabubelagt side ved familiens indre liv; vold og overgrep mot eldre. Astrid Sandmoe tok sin phD i dette emnet i 2011. Hun er utdannet sykepleier, har lang erfaring fra sykehus og sykehjem, og som lærer ved sykepleieutdanningen. Hun arbeider som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Sandmoe har det siste året deltatt i utarbeidelsen av en veileder for helse- og omsorgstjenestenes arbeid med vold i nære relasjoner. Denne vil også bli tilgjengelig under årets konferanse; Hva skal vi se etter når vi kommer hjem til folk, hvordan gå frem og stille spørsmål, og hvordan kan vi være gode støttespillere for de som trenger hjelp i en vanskelig livssituasjon?   

Samuel Massie og Arne Bestefar Ulvolden
I den positive enden av skalaen i sesjonen ‘De nære relasjoner’ møter vi et utradisjonelt radarpar. Samuel Massie (27) vil mange huske fra den dramatiske Berserk-ekspedisjonen mot Sydpolen. Nå skal vi møte ham i samtale med bestefar Arne Ulvolden (84). Sammen er de blitt kjendiser gjennom TV2-serien Samuel og bestefar. Her har den uredde eventyrer utfordret kreftsyke Arne på uante måter. Det vil handle om kunsten å leve. Og kunsten å la leve: Om nysgjerrighet og undring over dette store, rare livet som kanskje begynner å nærme seg slutten. Vi har ofte flere valg enn vi tror. 

Gunnar Bjursell
Professor emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm. Her står han bak senteret Den kulturelle hjernen. Målet ved satsningen er å løfte frem den internasjonale forskningen om relasjonen mellom kultur, hjerne, lærling og helse. I tillegg er hans kongstanke å øke kompetansen blant helseforskere og innen helsetjenesten om betydningen av kultur. Bjursell er en internasjonal kapasitet, som fascinerer med forskningsbaserte fortellinger om sammenhengen mellom aktivitet og hjernens vedlikehold. Denne gangen vil han ikke minst se nærmere på hvordan dette kan slå ut i eldre år. 

Cecilie Nordbæk

Frivilligkontakt Konnerud HOD og helsefagarbeider ved Fredbo bo- og servicesenter, Drammen.
I sesjonen ‘Aktivitet i praksis’ vil hun fokusere på det å se beboere på sykehjem og omsorgsboliger som ressurser for sitt nærmiljø. Sammen med Arne på 94 år har hun skrevet et foredrag om krigen, som de har fremført for skoleelever ved den lokale ungdomsskolen.

Eline Sannes Riiser
Master i folkehelsevitenskap og videreutdanning i frivillig arbeid fra Høgskolen på Vestlandet. Hun arbeider som rådgiver for Aktivitetsvenn-tilbudet til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har jobbet der i fire år med å utvikle dette, som har vært finansiert av TV-aksjonen 2013. Aktivitetsvenn er nå underlagt ny forskning. Vi får høre mer om dette onsdag formiddag.

Tanja Alme
Kreft- og prosjektkoordinator i Sula kommune. Hun vil her presentere arbeidet med å implementere palliativ plan i kommunene i Møre og Romsdal – bl.a. med forankring i samhandlingsstrategien og i et elektronisk format som kan følge pasienten. 

Ellen Louise Wasserfall
Spesialkonsulent ved Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo. I sesjonen ‘Verktøykassen’ onsdag vil hun presentere erfaringer og sluttrapport fra prosjektet Alders- og demensvennlig bibliotek på Deichman Oppsal. Dette har vært et samarbeid mellom biblioteket og senteret. 

Gunnvor A. Sunde
Kjøkkensjef fra Nordfjord. Vinner av Gyldne Måltidsøyeblikk 2017 for arbeidet som hun og kollegene har stått for ved Gloppen Omsorgssenter for å sikre beboere god og variert ernæring; Mat laget på senterets eget kjøkken, av ferske råvarer fra distriktet og med et stort korps frivillige involvert.

Pernille Bruusgaard
Sykehjemsoverlege ved Bekkelagshjemmet i Oslo, drevet av Kirkens Bymisjon. Hennes innlegg omhandler et ofte fortiet område innen omsorgs-Norge; Overmedisinering blant eldre. Hvorfor får gamle pasienter så mange medisiner, og får de det bedre av det? Hva skjer når vi reduserer medisinbruken betydelig, og hvordan gjør vi det? Bruusgaard forteller om hvordan færre medisiner og mer omsorg kan gi bedre liv. Ved sykehjemmet der hun jobber, bruker pasientene under halvparten så mange medisiner som det er vanlig å bruke ved norske sykehjem. 


Tobba Therkildsen Sudmann
Professor i folkehelse, fysioterapeut og samfunnsviter tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon og Senter for omsorgsforskning Vest. Sudmann har jobbet med aldring, fysisk aktivitet og sosial deltakelse i mange år. Hva skjer i kroppen når man blir eldre? Hva er normal aldring og hva er sykdom? Og kan noe av dette forebygges? Hun har bl.a. skrevet rapporten Aktivitet og fellesskap for eldre, som del av Stortingsmeldingen Leve hele livet. Hun har også forsket på hvordan velferdstjenester på gård og velferdsteknologi kan holde eldre i gang på nye måter. En engasjert foredragsholder, som vet å få tilhørerne opp på beina.

Øyvind Thomassen
Anestesilege og seksjonsleder for Luftambulansen i Bergen, der han har jobbet 12 år. Er siden 2009 overlege ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssykehus. Han har samtidig nesten 100 vaktdøgn i året som lege på redningshelikopter i Finnmark og luftambulansen i Bergen. Thomassen er en friskus både til lands og til vanns; Bryllupsreisen var å padle Norge på langs fra Nordkapp til Lindesnes sammen med sin kone. Han har skrevet boken Livredderen og døden, basert på egne erfaringer i Luftambulansen.  Så; Hvordan håndterer vi døden, og hvordan kan vi samtidig by på oss selv i et slikt møte?

Sverre Chr. Wilhelmsen
Prosjektleder for årets konferanse, vil lede programgjennomgangen både tirsdag og onsdag. Er til daglig brobygger ved Verdighetsenteret, der han utvikler og leder samarbeidsprosjekter og arrangementer. Har arbeidet som kulturformidler mellom de syv fjell de siste 30 år, bl.a. som mangeårig informasjonssjef ved Den Nationale Scene. Han har tatt del i Verdighetsenterets utvikling siden prosjektstadiet på 90-tallet, og har også bakgrunn som lærer og journalist.