<< Til forsiden

Leve hele livet – hjemme?

paneldebatt_vkko

Prioriteringer og utfordringer – hvor ligger mulighetene? Paneldebatt mellom politikere og fagfolk under Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019 den 26. mars.

Eldreomsorgen står overfor store utfordringer. Selv med mobilisering innen frivillighet og bruk av ny teknologi, vil det være mangel på kvalifiserte helsearbeidere.  Samhandlingsreformen og ønsket om å kunne bo lengre i eget hjem, gjør at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene må forholde seg til mennesker med mer komplekse sykdomsbilder og større medisinskfaglige utfordringer enn før. Vi skal tilpasse nye krav og leve opp til styrkede forventninger fra myndigheter, pårørende, brukere og beboere om mer systematisk kvalitetsarbeid og høyere standard på alt fra mat og fritidsaktiviteter til pleie ved livets slutt. Omstillingstempoet er høyt, prosjektene talløse og «bestillingen» er gjerne at vi skal klare dette uten å få tilført nye ressurser.


I Norge bor over 40 000 eldre på sykehjem. Disse pasientene har i gjennomsnitt 6-7 akutte eller kroniske diagnoser og bruker flere legemidler enn før. Som følge av Samhandlingsreformen 2012 blir pasienter utskrevet tidligere fra sykehus. De gamle er sykere, de har økt behov for medisinsk behandling og mer sammensatte problemstillinger ved utskrivelsen enn for få år siden. Dette skjerper kompetansekravet til ansatte i eldreomsorg, hjem og sykehjem. Samtidig viser forskning at kompetansen på viktige områder ofte er utilstrekkelig. Dette gjelder både medisinsk faglige kunnskap, og evnen til å kunne foreta etiske refleksjoner omkring behandlingsnivå.


Hvordan tenker politikere og fagfolk at vi skal klare dette? Er det mulig å skape attraktive og gode arbeidsplasser i sykehjem, dagtilbud og hjemmebasert omsorg, og samtidig holde omstillingstakten? Hva er de viktigste reformene og grepene som må tas for å sikre at vi både kan rekruttere motiverte og flinke folk, og skape en pleie- og omsorgstjeneste som virkelig gir kvalitet til livets siste år? Er vi på riktig vei? Har Leve hele livet en løsning på hvordan en kan sikre at de ansatte har den nødvendige kompetansen? Eller må virksomhetene og de ansatte i eldreomsorgen selv sørge for kompetansehevingen og bruke feriedager på kurs og videreutdanning?

Paneldebatt under Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019, tirsdag 26/3 kl. 10:10 på
Thon Hotel Storo

I panelet: Åse Michaelsen – Eldre- og folkehelseminister, Tuva Moflag, stortingsrepr. (Ap), Anita Vatland – Pårørendealliansen, Iren Mari Luther – Fagforbundet, Kjellaug Enoksen – Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Debattleder: Anne Grosvold, journalist

 

Meld deg på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019.
26.-27. mars, 2019 i Oslo


Les mer om konferansen på www.vkko.no