<< Til forsiden

Snakk sant om livet på vei mot døden

huseboronsen

Det synes i dag å være liten plass til døden, både i helsevesenet og i samfunnet som helhet. Har vi tatt livet av døden? Hvordan kan vi i så fall gjenopplive den? Er døden en sykdom, eller en del av det å leve?

Mandag 25. mars setter konferansearrangørene søkelys på disse spørsmålene. Stedet er Litteraturhuset i Oslo. Her vil to sentrale pionérer på feltet gjennom 40 år samtale om nøkkelen til en verdig avslutning på livet. Og om hvorfor vi trenger en hospicebevegelse i Norge.

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik. Hun er også styreleder i Hospiceforum Norge. Hun har nærmere 40 års erfaring som hospicesykepleier og har hele tiden vist et sterkt engasjement for hospicesaken. Hun var også med i NOU-utvalget om palliasjon til alvorlig syke og døende avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.  
- Det skal være mer levetid enn ventetid på slutten, det er hva hospice-filosofien går ut på, sier hun.

Stein Husebø
er gründeren bak Stiftelsen Verdighetsenteret. Den bergenske anestesi- og intensivlegen har viet seg til arbeidet for en verdig alderdom, både innen eldre- /demensomsorg, smertebehandling og omsorg ved livets slutt. Han var initiativtaker til Smerteklinikken ved Haukeland Sykehus og Sunniva Hospice ved Haraldsplass i Bergen, og en av grunnleggerne av den europeiske palliative organisasjonen EAPC. Gjennom 35 år har han vært redaktør for OMSORG – nordisk tidsskrift for palliativ medisin.

Mandag 25. mars kl. 18.30-20.00 i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen.
Fri entré – eventuelt så langt plassen rekker.

Arrangementet vil også bli streamet.

 

Meld deg på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019.
26.-27. mars, 2019 i Oslo

Les mer om konferansen på www.vkko.no


(Foto av Astrid Rønsen: Marit Fonn)