<< Til forsiden

Kultur kan ha fantastisk effekt på mennesker

gunnarbjursell.jpg

– Kultur er like viktig for oss som mat og trening, sier Gunnar Bjursell, åpningsforeleser den siste dagen på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg i mars 2019.

Bjursell er lege og professor emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm. Som leder av senteret Den kulturelle hjernen vil han løfte frem og synliggjøre den internasjonale forskningen om relasjonen mellom kultur, hjerne, læring og helse.

Bjursell har tidligere forsket på geners betydning for folkehelsesykdommer. Nå ønsker han å løfte opp kulturens betydning for hjernen og helsen vår. Han mener kulturen har en viktig betydning i alle livets faser – fra vugge til grav.

Kunst og kultur kan påvirke hjernen direkte
– Mennesker er konstruert for å ta til seg kultur. Det øker vår analytiske evne. Når vi ser bilder eller kunst, så funderer vi på hva vi ser. Det setter i gang både intellektet, og også følelsene våre. Musikk er en annen måte vi kan kommunisere med våre følelser.

Bjursell forklarer videre at hjernen er veldig plastisk og at kunst og kultur kan påvirke hjernen direkte:
– Hjernen er som en muskel. Du styrker dine muskler gjennom å trene. Hvis du ikke trener hjernen, får det samme effekt som om du ikke trener kroppen, sier Bjursell.

Økt kunstkompetanse for den skandinavisk helseforskningen?
Kunst og kultur har tradisjonelt ikke hatt en stor plass innen forskning og medisin. Det ønsker Bjursell å gjøre noe med. Han jobber aktivt for å øke kompetansen blant helseforskere og innen helsetjenesten når det gjelder betydningen av det kreative.

– Vi har mye basalforskning som viser hvor bra kultur er for hjernen. Leger og forskere må begynne å ta kultur på alvor. Man kan for eksempel se at stress-hormoner synker markant når man synger eller er på konsert. Man stenger så og si dørene for angst og depresjon. Studier fra Tyskland viser at eldre som danser får bedre balanse og bedre beinstyrke. I USA er det 3-4000 klinikker som jobber med kulturmetoder opp mot personer med demens og Alzheimer, sier Bjursell.

 

Meld deg på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019.
26.-27. mars, 2019 i Oslo

Les mer om konferansen på www.vkko.no